Pravilnik o tekmovanju
v mrežnem taroku

Verzija 1.46


1. Predstavitev tekmovanja

Ligaško tekmovanje v mrežnem taroku poteka v dveh kategorijah:

a) profesionalna liga mrežnega taroka v TRI+1:
     P1 - I. profesionalna liga
     P2 - II. profesionalna liga
     P3 - III. profesionalna liga
b) ljubiteljska liga mrežnega taroka v ŠTIRI (klicanje kralja):
     L1 - I. ljubiteljska liga
     L2 - II. ljubiteljska liga
     L3 - III. ljubiteljska liga

2. Organi tekmovanja

Organe tekmovanja, pristojnosti organov tekmovanja in sestavo organov tekmovanja določa avtor programa Tarok.net ali imetnik materialnih avtorskih pravic tega programa.

a) Tekmovanje vodi tarok komisija (v nadaljevanju: komisija) v sestavi:
  Iva Ostruh, predsednica komisije
  Ferdo Jelen , namestnik predsednice komisije
  Bojan Makovec , član komisije
  Toni Brulc, član komisije

b) Drugostopenjsko razsodišče:
     Miroslav Cigan

c) Za pomoč tekmovalcem skrbijo skrbniki lig, ki so:
     P1, P2, P3 - Simona Leskovec
     L1, L2, L3 - Sonja Žvelc

3. Potek tekmovanja

Prvenstvo poteka preko Interneta s programom Tarok.net z verzijo, ki je objavljena na strani Termini tekmovanj in skupine. Uporabljajo se pravila taroka, ki jih pogojuje program Tarok.net oz. Pravila taroka objavljena na straneh Tarok.net. Igra se po sistemu 'obvezna trojka'.

Na tekmovanju lahko sodeluje vsak, ki:
 • sprejema sistem in ta pravila tekmovanja (Pravilnik o tekmovanju v mrežnem taroku),
 • je dopolnil 15 let (mlajši od 18 let ob soglasju staršev),
 • se strinja, da se osebni podatki (ime, priimek, kraj, vzdevek in dosežki) uporabljajo za namen tekmovanja in se objavljajo na internetni strani www.tarok.net,
 • se strinja, da se osebni podatki navedeni v prejšnji alineji in e-mail tekmovalca posredujejo članom komisije in skrbnikom lig, ki bodo te podatke uporabljali za potrebe v zvezi s tekmovanjem,
 • se strinja, da komisija v primeru razreševanja problema lahko preveri dogajanje na tarok serverju (čas prijave, čas odjave, izpadanje tekmovalcev iz igre, ...),
 • si zagotovi pogoje za igranje (ima instalirano ustrezno verzijo programa Tarok.net in ima pridobljeno ustrezno licenco - zlato članstvo),
 • se zaveže, da bo čuval ugled tekmovanja.
 • Na tekmovanju ne more sodelovati tisti, ki je na preteklih tekmovanjih:
 • grobo zavračal pravila tekmovanja in odločitve komisije,
 • se obnašal nespoštljivo do organov tekmovanja ali drugih tekmovalcev,
 • širil neresnične in zavajajoče informacije in s tem kvaril ugled tega tekmovanja.
 • Odločitev o prepovedi igranja sprejme komisija v dogovoru z avtorjem programa in lastnikom licence oz. pridobiteljem materialnih avtorskih pravic.
  Igralec lahko tekmuje na prvenstvu le kot en tekmovalec. Na enem računalniku sme tekmovati le en tekmovalec (razen, če en tekmuje v profesionalni, drugi pa v ljubiteljski ligi). V kolikor na isti lokaciji (zgradbi) tekmujeta dva ali več tekmovalcev v isti ligi, morajo taki tekmovalci o tem pred začetkom tekmovanja obvestiti komisijo, sicer se take tekmovalce praviloma kaznuje z odvzemom toč (predvideno med 5 in 10). Tekmovalec lahko hkrati tekmuje v profesionalni in ljubiteljski ligi.

  Nagrade:
  Prvi trije v P1, P2, P3, L1, L2, L3 ligi dobijo priznanja, zmagovalci posameznih lig pa še pokale. Priznanja dobijo tudi tisti, ki v tekočem letu pridobijo naziv vitez taroka, kralj taroka, mojster taroka (ena ali pet zvezdic) ali šampijon taroka.
  Na osnovi končnih rezultatov tekmovanja se v skladu s Pravilnikom o kategorijah tekmovalcev tekmovalcem dodelijo doseženi naslovi, ki se objavijo na strani Razvrstitev tekmovalcev po kategorijah.


  Tarok partije se igrajo na dan, ki je objavljen na strani Termini tekmovanj in skupine. Uradni dan tekmovanja profesionalne lige je torek, ljubiteljske pa nedelja.
  Morebitno prestavitev termina lahko določi le komisija, ki mora spremembo termina tekmovanja objaviti najmanj 3 dni pred prvotno določenim dnem tekmovanja na strani Termini tekmovanj in skupine.

  E-naslovi skrbnikov lig:
  skrbnik3tarok.net - skrbnik P1,P2,P3 lige,
  skrbnik4tarok.net - skrbnik L1,L2,L3 lige,

  Skupine in mize (po štirje igralci) se objavljajo na strani Termini tekmovanj in skupine. Razpored je razviden ob kliku na želeni termin.


  Pričetek tekme

  Ura pričetka tekme je za posamezne lige (pozor!) različna:

  P1 in L1 liga - 20.25
  P2 in L2 liga - 20.30
  P3 in L3 liga - 20.35
  PK in LK liga - 20.40

  Posamezno mizo v imenu (oz. namesto) sklicatelja odpre tarok strežnik in sicer cca 10 minut pred začetkom tekme. Vsi tekmovalci mize (tudi sklicatelj - igralec na poziciji C):
 • izberejo tekmovalno igro, nato 'izbiranje mize' (po potrditvi program sam poišče mizo),
 • in počakajo na začetek tekme.
 • Tarok strežnik starta igro v času med cca 1 minuto pred uradnim začetkom in 2 minuti po uradnem začetku, zato bodite pozorni in prijavljeni najmanj 2 minuti pred uradnim začetkom tekme.
  Strežnik sam pelje tekmo do konca. Če slučajno padete iz igre ali da vam 'zmrzne program', se morate takoj vrniti v igro, saj ni več čakanja oz. zbiranja igralcev kot je bilo to po starem. V igro se vrnete tako, da označite 'hitra vrnitev v igro'. (Pozor: če opazite, da program med igro 'stoji' več kot 1 minuto, obstaja velika možnost, da je prav vam 'zmrznil' računalnik.)


  Klepetalnica se pri tekmovalnih igrah ne uporablja.

  V program se tekmovalec prijavi s svojim uporabniškim imenom (vzdevkom) in geslom.


  POSTOPEK PRIJAVE K TEKMOVALNI MIZI
  Za prijavo na tekmovalno igro: označite 'tekmovalna' igra in iskanje mize. Prikazal se bo datum in čas začetka tekme, kakor tudi imena igralcev s katerimi boste igrali. Nato še kliknete na gumb 'Vredu' (ne pozabiti !!).

  PRIJAVA K TEKMOVALNI MIZI PRED ZAČETKOM TEKME
  Vašo mizo bo server odprl cca 10 do 15 minut pred začetkom tekme. če se boste prijavili prezgodaj, boste prejeli obvestilo 'Tekmovalna miza ni odprta!" oz. "Server še ni odprl mize!". Torej, prijavite se v tekmovalno igro cca 5 do 10 minut pred začetkom tekme. Če bo vaša prijava uspešna, se bo pojavilo obvestilo 'Počakaj na začetek' in opazili boste tudi odštevalnik do začetka tekme. V kolikor ne boste dobili takšnega obvestila, poskusite s ponovno vključitvijo (lahko tudi zaprete program in ga na novo zaženete), dokler se ne prižge zelena pika in dobite obvestilo 'Počakaj na začetek'.

  PRIJAVA K TEKMOVALNI MIZI, KO JE SERVER ŽE STARTAL IGRE
  Komentar 'Počakaj na sprejem' se pojavi, ko je server že startal tekmo. V tem primeru boste tudi opazili na semaforju podatek o številki igre in trenutnem krogu. V tem primeru počakajte, da vas server sprejme v naslednjo igro.

  NEUSPEŠNA PRIJAVA PRED ZAČETKOM TEKME
  Pozor: če se prijavljate pred začetkom tekme in namesto obvestila 'Počakaj na začetek' dobite obvestilo 'Počakaj na sprejem' => NI V REDU, saj vas server ne bo sprejel v igro. V tem primeru se odjavite in poskušajte s ponovno prijavo - nikar pa ne čakajte, ker bo server startal igre brez vas. V primeru, da naletite na tovrstno težavo, lahko obvestite skrbnika lige, vsekakor pa se poskušajte prijaviti in odigrati tekmo.
  Pozor: v kolikor opazite, da ste prijavljeni k napačni mizi oz. vas na to opozorijo soigralci, se morate čimprej odjaviti in prijaviti ponovno k pravi mizi. (Pred začetkom tekme si v razporedu oglejte s kom igrate.)

  V kolikor boste zamudili na tekmo in bo server odigral že 8 iger (ali več), vas program več ne bo sprejel v igro, saj za veljavno tekmo morate odigrati vsaj 16 iger. Se pravi, če preračunamo: ne smete zamuditi več kot 10 minut (včasih tudi manj).

  NEDELOVANJE SERVERJA
  Ligaško tekmo omogoča veliko tehničnih komponent, programskih procedur in nastavitev, zato lahko pride do težave, da server ne odpre mize. V tem primeru poskušajte s prijavo na čez 3 minute. Če server zamuja s prijavo več kot 5 minut, poskusite še enkrat s prijavo, nato opustite s prijavljanjem. Obvestilo o novih terminih bo objavljeno na strani Termini tekmovanj in skupine. (Lahko dobite obvestilo tudi na elektronski naslov, vendar z zamikom).


  V primeru zapleta tekmovalna komisija za namen razčiščevanja preverja tudi dogajanje na tarok serverju (čas prijave, čas odjave, izpadi iz iger, ...).

  Za tekmovalca, ki je "zamudil" ali bil "odsoten" iz igre iz različnih vzrokov, se določijo točke takole:
 • v primeru, da tekmovalec ni zbral vsaj 16 iger oz. bil odsoten celotno tekmo, dobi tolažilne točke in sicer: za prvo in drugo neodigrano tekmo po 2 točki, za vse ostale naslednje manjkajoče tekme 0 točk,
 • če je odigral 16 iger ali več, se mu končni rezultat upošteva, s tem, da se mu odbijejo pozitivne točke pri tistih igrah, pri katerih je bil v celoti ali večji del igre odsoten in mu je točke priigrala računalniška igralka. 'Večji del odsoten' pomeni, da pade iz igre v začetni fazi, to je pred začetkom konter (pred začetkom konter server izvede kontrolo prisotnosti). Če pade iz igre v fazi konter ali naprej do konca igre, se mu tudi pozitivne točke priznajo. (to velja od 1.1.2019 naprej)

 • V primeru večjega zapleta, lahko o problemu in točkah odloča tudi komisija.

  Tekmovalec lahko med igro (ni pa obvezno) vodi tudi 'ročno evidenco', obrazec Poročilo tekmovalca na naslednji način:
 • pred začetkom igre natisne obrazec Poročilo tekmovalca in ga izpolni;
 • po vsakem končanem krogu igre vpiše rezultate za vsakega posameznika;
 • V primeru, da tekmovalec 'pade' iz igre (internetne ali druge težave) ali da mu 'zmrzne' program: se igra ne prekine - izpadli tekmovalec se v čim krajšem času mora ponovno vključiti v igro (izbere: hitra vrnitev v igro).

  V primeru nejasnosti pri tekmi lahko skrbnik lige ali komisija zaprosi tekmovalce za poročilo tekme (računalniško poročilo ali opis problema).
  Po odigranih tekmah se izračunajo in objavijo rezultati na strani Rezultati tekmovanja ter tudi trenutna razvrstitev tekmovalcev na strani Razvrstitev tekmovalcev. (Razlog za morebitno neobjavo rezultatov v predvidenem času in sicer najkasneje v petek tekočega tedna po tekmovanju oz. po zasedanju tekmovalne komisije, je lahko v tem, da tekmovalna komisija še ni uspela razrešiti spornih situacij.)

  V primeru večjih tehničnih težav na serverju ali medmrežju (ne pri posamezniku) bo komisija odločala na naslednji način
  (pri izračunu se upoštevajo igralci, ki so igrali in tisti, ki so hoteli in niso mogli igrati - % se izračunava za vsako ligo posebej):
 • če več kot 30 % igralcev zaradi tehničnih problemov ni moglo odigrati tekme, se celotna taka liga razveljavi; ponovitev se izvede na novi termin tako, da se redno kolo zamakne oz. premakne naprej ali pa komisija določi vmesni termin;
 • če med 5 % in 29,99 % igralcev zaradi tehničnih težav ni moglo odigrati tekme, komisija takim igralcem dodeli 4 točke (s tem, da igralec mora takoj, ko je mogoče, obvestiti skrbnika lige);
 • če se tehnična težava pojavi pri manj kot 5 %, komisija takim igralcem dodeli 3 točke, če je tehnična težava na serverju. Igralec mora takoj, ko je mogoče, obvestiti skrbnika lige.
 • V primeru tehnične težave pri posamezniku, se točke dodelijo enako kot za neigranje: za prvi dve manjkajoči tekmi po 2 točki, za vsako naslednjo 0 točk.


  4. Reševanje pritožb

  Tekmovalci nejasnosti oz. če imajo kakršna koli vprašanja rešujejo s skrbnikom lige. Skrbnik je dolžan sam odgovoriti tekmovalcu na njegovo vprašanje na osnovi lastnega znanja in izkušenj, šele nato posreduje problem tekmovalni komisiji. V primeru nesoglasja med tekmovalcem in skrbnikom oz. če tekmovalec meni, da je oškodovan, sme tekmovalec nasloviti obrazloženo pisno pritožbo na komisijo v roki 2 dni od dne spora oz. objave rezultatov. Po roku vložene pritožbe komisija zavrže. Pritožbe oz. vprašanja naj ne bodo sovražne ali nesramne vsebine ne glede na težo prekrška oz. prizadetost tekmovalca.

  Komisija pisno pritožbo po e-mailu pošlje administratorju ali skrbniku lige, ta pa nato vsem igralcem mize pri kateri je do sporne situacije prišlo (še posebno tistemu tekmovalcu, zoper katerega je vložena pritožba). Vsi našteti prejemniki pritožbe so dolžni posredovati pisni odgovor na pritožbo v roku 2 dni po prejemu pritožbe.

  Po izteku roka iz prejšnjega odstavka komisija z oceno prijave, odgovorov na prijavo in morebitnih drugih dokazov z večino glasov odloči o utemeljenosti pritožbe s pisnim sklepom, ki se posreduje tekmovalcem tiste mize, pri kateri je bila pritožba vložena (še posebno tekmovalcu, zoper katerega je bila pritožba vložena in prijavitelju kršitve), v roku 8 dni.

  Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati sestavo komisije, ki je o prijavi odločala, datum odločanja, ime tekmovalca o katerega kršitvi je komisija odločila, odločitev o tem ali je tekmovalec za očitano mu kršitev odgovoren, kazen za ugotovljeno odgovornost, obrazložitev odločitve in pravni pouk.

  Zoper odločitev komisije se lahko prizadeti tekmovalec pritoži na drugostopenjsko razsodišče, če tekmovalec ugotovi, da je komisija odločala na temelju napačnih dejstev oz. če prizadeti tekmovalec meni, da je komisija odločala pristransko ali kako drugače nepravično. Drugostopenjsko razsodišče v roku 8 dni sprejme dokončno odločitev in o tem obvesti tekmovalce.

  Vsako pisanje se šteje za vročeno v roku 2 dni od oddaje pošiljke na e-naslov, ki ga je tekmovalec sporočil ob prijavi na tekmovanje oz. zadnji naslov, ki ga je tekmovalec sporočil kot spremembo svojega e-naslova.

  Če se odloča o odgovornosti člana komisije, zoper katerega je vložena prijava, ta ne sme sodelovati v komisiji.

  Naslov za pošiljanje predlogov in pritožb komisije: . E-naslov razsodišča: razno01tarok.net .

  5. Točkovanje

  Točke za tekmovalca posamezne mize se izračunajo po naslednji formuli:
  a, b, c, d ... dosežene točke tekmovalcev po končani tekmi
  A = (a - R) / K + 5 + M A ... točke za tekmovalca A
  B = (b - R) / K + 5 + M B ... točke za tekmovalca B
  C = (c - R) / K + 5 + M C ... točke za tekmovalca C
  D = (d - R) / K + 5 + M D ... točke za tekmovalca D
  S ... vsota rezultatov (a + b + c + d)
  s ... število igralcev, ki so tekmovali
  R ... R = S / s
  K ... (E koren od D)
  E ... konstanta
         E = 1,379, če so prisotni vsi 4 igralci
         E = 1,304, če manjka 1 igralec
         E = 1,211, če manjkata 2 igralca
  D ... razlika med največjim in najmanjšim
           veljavnim rezultatom + 1
  M ... število igralcev, ki so manjkali * 0,3333  Primer za razumevanje točkovanja:

  Rezultat tekme:
  Igralec A +200 točk
  Igralec B +100 točk
  Igralec C   (manjka - opravičeno)
  Igralec D - 100 točk

  Spremenljivke:
  Fiksna konstanta E = 1,304 (en manjka)
  Razlika min max D = (200 ... -100) +1 = 301
  Računski koeficient = 79,5685
  Pomožna spremenljivka R = (200+100-100) / 3 = 66,6667
  Manjkajoči igralec M = 1 * 0,3333 = 0,3333
  Točke igralca T

  Točke:
  Formula (T - R) / K + 5 + M
  Igralec A (200 - 66,6666) / 79,5685 + 5 + 0,3333 = 7,01
  Igralec B (100 - 66,6666) / 79,5685 + 5 + 0,3333 = 5,75
  Igralec C (manjka - opravičeno) = 2,00
  Igralec D (-100 - 66,6666) / 79,5685 + 5 + 0,3333 = 3,24

  6. Sistem tekmovanja

  Tekmovanje lahko vključuje naslednje vrste tekmovanja: (preizkusno igranje, predtekmovanje,) kvalifikacijska skupina in ligaško tekmovanje.

  Po potrebi lahko organizator določi kvalifikacijsko skupino. Kvalifikacijska skupina je kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev v 3. ligo. Sestavljajo jo novo prijavljeni tekmovalci in tekmovalci, ki so izpadli iz (tretje) lige. Novi tekmovalci se lahko prijavijo in priključijo tudi kadar koli med tekmovanjem v kvalifikacijsko skupino (oz. zadnjo ligo).
  Tekmovanje v kvalifikacijski skupini poteka na naslednji način. Na začetku tekmovanja (prvo kolo) se razporedi tekmovalce za mize z žrebom. Nato pa sistem razvršča tekmovalce za mize po doseženih skupnih rezultatih (točkah) in sicer najprej tisti, ki so predhodno tekmo igrali, nato novo vključeni in nato ostali, ki so manjkali na predhodni tekmi.
  V kolikor ni kvalifikacijske skupine, se novi igralci priključijo v zadnjo ligo (npr. L3, P3). Igralci se v zadnji ligi razvrščajo po sistemu, ki je opisan za kvalifikacijsko skupino.

  Ligaško tekmovanje sestavljeta profesionalna in ljubiteljska liga.

  Sestavljeni sta (vsaka) iz treh lig: I., II. in III. liga. Vsaka liga šteje po 40 tekmovalcev. Tekmovalci v ligi igrajo 13 tekem (praviloma vsak teden 1 tekma) po 24 iger. Tekmovanje v ligi poteka na naslednji način. Na začetku tekmovanja (prvih 8 kol) se razporedi tekmovalce za mize (na osnovi v naprej določenega sistema). Nato pa se tekmovalci razvrščajo za mize po doseženih skupnih rezultatih (točkah) in sicer najprej tisti, ki so predhodno tekmo igrali in nato tisti, ki so manjkali na predhodni tekmi. V kolikor zadnja liga (npr. III.) ni popolna (različno od 40 tekmovalcev), se tekmovalce razporeja na način kot v kvalifikacijski skupini (1. kolo žreb, nato na osnovi števila točk).
  Točke se izračunavajo na način kot je opisan v točki 3. Točkovanje.
  Termine tekmovanj in mize tekmovalcev se objavlja na strani TEKMOVANJE. Prav tako se sproti objavljajo rezultati kola in trenutna razvrstitev.
  V primeru, da pri končni razvrstitvi imata dva (ali več) igralcev enako število točk, odločajo dosežene točke zadnje tekme.
  Prvih 6 v ligi se uvrsti v višjo ligo na evidenčne pozicije od 35 do 40 mesta. Naslednjih 28 (od 7 do 34) ostane na doseženih pozicijah. Zadnjih 6 v ligi se uvrsti v nižjo ligo na evidenčne pozicije 1 do 6.
  V primeru manjkajočih igralcev se vsi igralci pomikajo na višjo pozicijo (s tem nekateri preidejo tudi v višjo ligo).

  Če igralec zadnja tri kola ne igra in za to ne pošlje nobenega opravičila vsaj do konca tekmovanja, se ga v naslednji sezoni razvrsti v najnižjo ligo.

  7. Obnašanje tekmovalcev

  Tekmovalci so dolžni spoštovati ta pravilnik in obče moralna načela.

  Za s tem pravilnikom določene kršitve skrbnik, komisija ali razsodišče lahko izreče kazni.


  Lažje kršitve so:
 • neupoštevanje napotkov skrbnika lige,
 • ko tekmovalec skrbnika nagovarja na dodelitev ugodnosti proti sotekmovalcem,
 • nedisciplinirano obnašanje

 • Težje kršitve so:
 • ponavljanje lažjih kršitev, za katere so bili že izrečeni ukrepi,
 • neupoštevanje določb tega pravilnika, če je zaradi tega bil oškodovan drug tekmovalec,
 • če tekmovalec ponavljajoče izrablja igro za pridobitev boljšega položaja sotekmovalca,
 • če se tekmovalec s sotekmovalcem med igro dogovarja po telefonu, s programom za klepet ali na drug podoben način,
 • če tekmovalec pošlje v poročilu lažne podatke,
 • očitno kriva prijava kršitve pravil tekmovalnega taroka,
 • nespodobno obnašanje (žalitve, preklinjanje, provociranje, izživljanje, diskriminacija, ...)

 • Zoper storilce lažjih kršitev skrbnik lige lahko izreče:
 • opomin ob prvi kršitvi,
 • odvzem 0,5 točke ob vsaki naslednji kršitvi.

 • Zoper storilce težjih kršitev komisija ali drugostopenjsko razsodišče lahko izreče:
 • opomin,
 • odvzem 1 do 5 priigranih točk, za težjo kršitev,
 • odvzem 5 do 10 priigranih točk, za ponavljanje težjih kršitev,
 • izključitev iz tekmovanja v primeru grobega nespoštljivega ravnanja do organov tekmovanja ali do drugih tekmovalcev.

 • Tekmovalna komisija ugotavlja takšna stanja na podlagi poročil vseh tekmovalcev, ki morajo biti objektivna. Tekmovalna komisija v primeru nedokazljivih spornih situacij odloča na podlagi izjav oz. poročil tekmovalcev in podatkov pridobljenih s tarok serverja na podlagi znanja in izkušenj ter najobjektivnejših podatkov. Zaradi tega so tekmovalci in skrbniki zavezani, da posredujejo iskrene in objektivne podatke.

  8. Pomembni napotki

  Da ne bo prihajalo do nepotrebne izgube točk in slabe volje, ne pozabite naslednje:
 • obvezno se seznanite s Pravilnikom o tekmovanju v mrežnem taroku;
 • en dan pred vsako tekmo preverite veljavnost registracije in delovanje programa;
 • pred tekmo natančno preverite kdaj igrate in kdo so vaši soigralci;
 • preverite pravilnost objavljenih podatkov v razporedu tekem in morebitna odstopanja takoj sporočite skrbniku lige za popravek;
 • preverite ali imate instalirano zahtevano verzijo programa;
 • očistite računalnik pred virusi in drugo nadležno programsko opremo (po potrebi na novo naložite Windows);
 • sprotno spremljajte vsa obvestila in navodila na strani TEKMOVANJE in e-pošti;
 • bodite vljudni do vseh vpletenih (sotekmovalcev, organov tekmovanja, ...);

 • 9. Zaključek

  Vsi tekmovalci, ki tekmujejo na prvenstvu Tarok.net, se strinjajo s temi pravili.

  Ta pravila veljajo 3 dni po objavi teh pravil na spletni strani www.tarok.net.

  Spremembe teh pravil sprejme avtor programa (lastnik licence) oz. pridobitelj materialnih avtorskih pravic tega programa, spremembe pa veljajo od 3. dne po objavi sprememb na spletni strani www.tarok.net.

  Če imate kakršnekoli predloge, možnosti izboljšav in pripombe na potek tekmovanja, prosimo, da o tem pred tekmovanjem pošljete obvestilo na e-naslov:
  razno01tarok.net. Želimo vam veliko uspehov na tekmovanju.  Objavljeno: 25. avgust 2023.

  --------------------------------------------------------------------------------
     Prva stran  --   Tekmovanje  --   Pomoč
  © 1996 - 2024 Tarok.net

  http://www.tarok.net