PRAVILA ZA UPORABNIKE KLEPETALNICE TAROK.NETPravila oz. pogoji uporabe klepetalnice, ki se jih mora držati vsak, ki sodeluje v klepetalnici!


I. OBNAŠANJE V KLEPETALNICI

1.  Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo ali nestrpnost. Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje. Prepovedano je nadlegovanje in izzivanje uporabnikov. Ne smejo se objavljati sporočila, ki vsebujejo kakršne koli prvine sramotitve.

2.  Bodite vljudni, če se z neko osebo ne strinjate o neki stvari, ga ne napadajte kot osebo, vendar argumentirano napadite njegov argument! Sklicevanje na lastno avtoriteto je nezaželeno.

3.  Pisanje v smislu "na pomoč", "ne dela", ipd. je prepovedano. Če rabite kakršno koli pomoč v zvezi s programom, izpolnite obrazec za pomoč.

4.  Pišite razumljivo, saj boste le tako lahko dobili razumljiv in uporaben odgovor. Noben ne zahteva od vas da pišete v knjižnem jeziku (čeprav priporočljivo), ampak v slengu, ki je razumljiv večini uporabnikom! Prepovedana je pretirana uporaba VELIKIH ČRK (kričanje). Pretirana uporaba pomeni več kot 10% velikih črk.

5.  Prepovedano je preklinjanje in drugače nespodobno obnašanje.

6.  Uporaba klepetalnice je na lastno odgovornost, ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastale konflikte med člani, ne preverjamo in ne shranjujemo vsebin nastalih na klepetalnici, kljub temu pa si pridržujemo pravico, da po lastni presoji ukrepamo zoper člana, katerega obnašanje in dejanja se nam zdijo neprimerna. Vse pripombe in pritožbe v zvezi z dogajanjem na klepetalnici lahko pošljete na mail razno01#tarok.net.

7.  Zaradi nepravilne uporabe klepetalnice lahko administrator brez obrazlage in odgovornosti onemogoči igralcu dostop do klepetalnice ne glede na vrsto članstva!

8.  Že obstoječi člani, ki se ne strinjajo z zgoraj navedenimi pravili in popravki, lahko na lastno željo pošljejo zahtevek po izčlanitvi iz spletne skupnosti. V tem primeru bo uporabniško ime deaktivirano.


II. ZASEBNOST

1.  Vsebin ne preglejujemo.

2.  Podatki iz prejšnjega člena bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:
- postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi,
- nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine TAROK.net,
- za potrebe razčiščevanja okoliščin na tekmovanju (Tarok.net liga).
Več glede zasebnosti je napisano v Politiki zasebnosti.


III. ODGOVORNOST

1.  Za vsebino objav v klepetalnici so odgovorni avtorji sami. Skrbniki in vzdrževalci ne odgovarjajo za vsebino sporočil. Pri tem uporabnike opozarjamo, da so dolžni v svojih objavah spoštovati vsa napisana pravila. Če v pravilih karkoli ni napisano, to še ne pomeni, da je to dovoljeno. Pišite v skladu s pravili lepega obnašanja.

2.  Pravilnik se lahko sproti dopolnjuje, spremembe in dopolnila veljajo za vse člane.